Použité od STILL – skoro ako nové

To, ako sa dajú rozlíšiť použité zariadenia, je zrejmé z našej klasifikácie použitých zariadení v členení na zlaté, strieborné a bronzové.

Ide o jednotný celoeurópsky systém, ktorý použité zariadenie kategorizuje podľa znakov ako sú technický stav, záruka, lak (teda optika), vek zariadenia a batéria (jej stav). Ako vidíte, za osvedčenú kvalitu STILL hovorí všetko: spoľahlivý, preskúšaný technický stav a slušné ceny, ako i mnohostranný klasifikačný systém.

Klasifikácia Bronzová Strieborná Zlatá
STK Min. 6 mesiacov Nová Nová
Technický stav Prevádzky schopný, dielensky skontrolovaný Dielensky skontrolovaný a repasovaný Dielensky skontrolovaný a repasovaný
Záruka Bez záruky 3 mesiace / max. 300 Mth 6 mesiacov / max. 600 Mth
Lak Obnovený Nový Nový
Batéria Funkčná Funkčná so zárukou Funkčná so zárukou

 

Jednotná klasifikácia stavu použitých strojov pre opätovný predaj koncovému zákazníkovi, platná od 1.3. 2017.

BRONZ

 • technika: funkčná s technickou kontrolou (STK), minimálne 6 mesiacov platná
 • stroj je plne funkčný vrátane osvetlenia a prídavných zariadení
 • žiadne netesnosti
 • sedačka: opotrebovaná s podmienkou funkčnosti a s funkčným bezpečnostným pásom (škrabance, malé zárezy)
 • vrátane vhodnej nabíjačky u elektrických strojov a LT- strojov
 • pneumatiky: hĺbka profilu ešte aspoň 10 mm, žiadne porušenia
 • batéria: vek ako stroj alebo mladšia
 • lak: podľa stavu
 • záruka: bez (možné záručné podmienky za príplatok 10,0 % k nákupnej cene na 1 mesiac alebo 100Mth- nezahŕňa batériu, prípadne príplatok 15,0% k nákupnej cene na 3 mesiace alebo 300Mth- nezahŕňa batériu )

STRIEBRO

 • technika: skontrolovaná na dielni, novo spravená technická kontrola (STK) a údržba
 • všetko, čo je obsahom v bronze platí ako minimálna požiadavka
 • pneumatiky: ako nové (je k dispozícii ešte aspoň 80 % profilu)
 • batéria: skontrolovaná a funkčná, nie staršia ako stroj
 • lak: nový
 • záruka obsiahnutá v cene: 3 mesiace alebo 300 prevádzkových hodín (vrátane batérie a nabíjačky u elektricky poháňaných strojov)

ZLATO

 • technika: opravená na dielni, novo spravená technická kontrola (STK) a údržba, všetky opotrebené diely skontrolované, príp. vymenené
 • všetko, čo je obsahom u striebra platí medzi minimálne požiadavky
 • vek stroja maximálne 5 rokov
 • pneumatiky: nové
 • batéria: ako nová (maximálne 24 mesiacov)
 • lak: nový (vizuálne vyzerá ako nový stroj)
 • záruka obsiahnutá v cene: 6 mesiacov alebo 600 prevádzkových hodín (vrátane batérie a nabíjačky u elektricky poháňaných strojov)

,,AS IS“

 • technika: prevádzkyschopná, s platnou technickou kontrolou (STK) bez obmedzenia minimálnej platnosti
 • stroj je funkčný
 • batéria a nabíjačka nemusí byť súčasťou vozíka, v prípade záujmu zákazníka vieme ponúknuť doplnkové zariadenie podľa požiadaviek